top of page

Milieuduurzaamheid

Het bodem die wij bebouwen is niet alleen een werkruimte, maar ook vooral een belangrijke sociale en ecologiche rijkdom, die gerespecteerd en beschermd moet worden.

Wij zijn ons ervan bewust dat ons streven niet mogelijk kan zijn zonder een zorgvuldige en verantwoorde teeltmethode, die het milieu beschermt met zorg voor de toekomstige generaties.

Wij zijn voortdurend bezig met het verantwoordelijk beheren van natuurlijke hulpbronnen om onze resultaten te verbeteren en sinds meer dan zes jaar hebben wij ervoor gekozen om uitsluitend electriciteit uit hernieuwbare bronnen te gebruiken. Daarom hebben we in 2010 een fotovoltaïsch systeem (PV installatie) van 174 kWp op onze boerderij geïnstalleerd.

 

Zelfs het water dat wij gebruiken voor de irrigatie van de kiwiplanten komt van natuurlijke, hernieuwbare waterbronnen, zoals regenwater en ons eigen grondwater. 

 

De verpakkingen die we voor de kiwi’s gebruiken zijn 100% recycleerbaar. 

 

Wij blijven onze constante inzet handhaven, omdat we sterk geloven in de noodzaak om de stabiliteit van het ecosysteem te waarborgen en in de toekomst voort te zetten, niet alleen voor ons, maar ook voor de toekomstige generaties en de ecologische processen die plaatsvinden binnen het ecosysteem alswel de biodiversiteit. 

Sostenibilita

Agricola Ceglia | Sostenibilità

Wij hebben de aarde

niet van onze ouders geërfd,

maar van onze kinderen geleend.

bottom of page