top of page

Biodynamisch:

hoe wij telen

Onze aarde en producten worden nooit behandeld met chemische of kunstmest en zelfs niet met de mestsoorten die door de wet erkend zijn voor biologische landbouw.

Wij gebruiken minimale bewerking in onze teeltpraktijken met veelvuldig gebruik van groenbemesters*, en de bemesting bestaat uitsluitend uit het gebruik van de biodynamische preparaten 500 en 501.

Het doel is om een hoge kwaliteit van de productie te verkrijgen in een combinatie van respect voor het milieu én voor de consument. Al meer dan 30 jaar geleden hebben wij gekozen voor de biodynamische methode om de productiviteit van onze aarde zowel als het evenwicht tussen bodem en aanwezigheid van gewassen-beschadigend ongedierte te herstellen.

Het eindresultaat is gezonde, goede en ook mooie producten.

*Groene bemesting:  Dit is een teeltpraktijk die gebruikt wordt om de bodemstructuur en het organisch materiaal te verbeteren. Je zaait een dozijn verschillende soorten kruidachtige planten (grassen, “brassica” en peulvruchten) en laat ze groeien. De wortels verbeteren hun structuur in de grond.  Aan het begin van de bloei wordt er gekerft en na het "krabben" van de oppervlaktelaag wordt er, in de middaguren als er een hoge vochtigheidsgraad is, hoornpreparaat 500 gegeven.  

Agricola Ceglia | Biodinamici da più di 30 anni

Agricola Ceglia | Biodinamici dal 1986

Biodinamica

Overal in de wereld kunnen we het land biodynamisch bewerken. 

We moeten de biologische wetten van de aarde, die nog ten dele onbekend zijn, respecteren en de aarde genezen, aangezien de mensheid  in de afgelopen 50 jaar  het hele landbouwareaal verminkt heeft door  toepassing van de conventionele landbouwkunde.

De mens heeft nog niet begrepen dat de natuur niet moet worden behandeld met de wetten van de mechanistische agroindustrie.

In 1924 heeft Rudolf Steiner een nieuwe impuls gegeven om de chemische landbouwmethode te vervangen.

Hij heeft ons de middelen gegeven om er meer van te begrijpen en de juiste actie te ondernemen, met respect voor de wijsheid van de natuur en de mechanismen die al duizenden jaren bestaan. De instrumenten hiervan zijn de biologisch-dynamische landbouwmethode

Carlo Noro

bottom of page